Bestuur

Het bestuur van de Stichting is per 1 februari 2019 als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: G.H. (Gerard) Versseput, geboren 1944 te Den Haag
  • Secretaris:  D.C. (Daan) van Eibergen Santhagens, geboren 1967 te Den Haag
  • Penningmeester: W.A. (Wim) de Gier, geboren 1944 te Wadenoijen

Een bestuurder ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden.
Bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij in redelijkheid in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt.

Klik hier voor het rooster-van-aftreden