Bestuur

Het bestuur van de Stichting is per 1 januari 2022 als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: L. (Laurens) Hoedemaker, geboren 1951 te Rotterdam
  • Secretaris: Vacature
  • Waarnemend Secretaris:  D.C. (Daan) van Eibergen Santhagens, geboren 1967 te Den Haag
  • Penningmeester: J.A.C. (Jan) Groot, geboren 1951 te Hilversum

Een bestuurder ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden.
Bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij in redelijkheid in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt.

Klik hier voor het Rooster van aftreden (januari 2022)