Bestuur

Het bestuur van de Stichting is per 1 januari 2023 als volgt samengesteld:

  • Voorzitter: L. (Laurens) Hoedemaker, geboren 1951 te Rotterdam.
  • Secretaris: G.J. (GertJan) Swart, geboren 1957 te Leeuwarden.
  • Penningmeester:  W.A.M. (Pim) Reijnen, geboren 1955 te ’s Gravenhage.

Een bestuurder ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden.
Bestuurders hebben recht op vergoeding van de kosten die zij in redelijkheid in de uitoefening van hun functie hebben gemaakt.

Klik hier voor het Rooster van aftreden (juni 2023)  

Advertentie