Verantwoordingen

Getekende jaarverslagen, jaarrekeningen en notulen zijn op te vragen
via ons emailadres: steunstichting@oogvereniging.nl

Verantwoording 2017

Verantwoording 2016
Verantwoording 2015
Verantwoording over de jaren 2012 t/m 2014


Advertenties