Verantwoordingen

Getekende jaarverslagen, jaarrekeningen en notulen zijn op te vragen
via ons emailadres: steunstichting@oogvereniging.nl

Verantwoording 2018

Verantwoording 2017
Verantwoording over de jaren 2012 t/m 2016